‘อาย ฝูชิง’ เปิดดวงแนะเลขมงคล

a

ระวังปัญหาคนภายใน! ‘อาย ฝูชิง’ เปิดดวงแนะเลขมงคล

วันจันทร์ ท่านที่เกิดในวันนี้ ช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน คอยระวังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาคนภายใน คนใกล้ตัวสักนิด

จะนำพาปัญหาเข้ามาหรือมีเหตุทะเลาะผิดใจกันได้ เลขมงคล 874/98/64 เสริมดวงชะตา ด้วยการทำบุญเกี่ยวกับน้ำดื่ม และอาหาร

จะส่งเสริมด้านวาจาและความอุดมสมบูรณ์ วันอังคาร ท่านที่เกิดในวันนี้ ช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม จะมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย

ของญาติผู้ใหญ่หรือคนรู้จักสุขภาพภายในไม่ค่อยดีนัก หมั่นดูแลและพักผ่อนให้มากขึ้น เลขมงคล 294/948/98 เสริมดวงชะตา

ด้วยการทำบุญเกี่ยวกับเครื่องยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือการทำทานให้ชีวิต จะช่วยเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพ

วันพุธ (กลางวัน) ท่านที่เกิดในวันนี้ ช่วงปลายเดือนกันยายน-ธันวาคม จะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นหรือขยับขยายเข้ามาในด้านการเงินการงาน


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *